Patrick Chalmet

Patrick Chalmet
0474 99 09 16

Danielle Henneberg

Danielle Henneberg
0472 24 00 04

Ilse Huwel

Ilse Huwel
0474 32 34 75

Loonkost en loonoptimalisatie

Loonkost en loonoptimalisatie

Welke verminderingen zijn er mogelijk en gebruik je ze wel optimaal?
Welke alternatieven bestaan er om op een correcte manier het loon van mijn medewerkers te optimaliseren?
Wat is de effectieve personeelskost en kun je deze nog optimaliseren?
Een extraatje voor mijn personeel. Wat kan en wat niet?
Is een loonbonus voor mijn medewerkers interessant?

Met deze vragen komen verschillende werkgevers bij BizPlus ten rade.
Wij staan je graag bij met advies en ondersteuning inzake uw loonberekeningen of de optimalisatie van uw loonkost.
Zo brengen we de loonkost grondig in kaart en doen we praktische voorstellen tot optimalisatie.

Daarnaast bekijken we in samenspraak met jouw bedrijf op welke manier we het loon van jouw medewerkers verder kunnen optimaliseren.
De mogelijkheden tot het optimaliseren van een loon zijn immers zeer divers: maaltijdcheques, verhoogde kinderbijslag, een loonbonus, een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, internetvergoeding …
Premies en voordelen zijn een creatieve manier van verlonen en kunnen een stimulans zijn om werknemers te motiveren.

Weet dat een tevreden medewerker zorgt voor rendement en betrokkenheid bij het bedrijf.
Dus haal meer uit het bedrijf en jouw medewerkers!

Advies & begeleiding van jouw personeelsbeleid

Advies & begeleiding van jouw personeelsbeleid

Wat leeft er bij mijn personeel?
Is mijn personeel nog wel gemotiveerd?
Heb ik voldoende aandacht voor de problemen/vragen van mijn personeel?

Net als de meeste ondernemers heb je weinig tijd en schrik je er misschien wel voor terug om functioneringsgesprekken te voeren met jouw medewerkers?

Vanuit BizPlus ondersteunen wij je bij het opstarten van deze gesprekken en leiden we alles in goede banen.
Dergelijke gesprekken kunnen inderdaad zeer tijdrovend zijn, maar de invloed ervan is niet te onderschatten. Werknemers hechten hier heel veel belang aan. Daarnaast zijn deze gesprekken een immense bron van informatie over het wel en wee van uw bedrijf.

Jouw medewerkers willen worden gehoord en willen hun grieven op tafel kunnen leggen. Uit de meeste gesprekken blijkt dan ook dat medewerkers soms meer betrokken zijn bij het bedrijf dan je misschien zelf had verwacht. Dit kan nuttig zijn om verschillende redenen:
 

 • Op deze manier weet je wat er leeft onder de werknemers.
 • Als je eraan denkt veranderingen door te voeren, maar niet goed weet hoe dit aan te pakken (bv. starten met het werken in teams, leidinggevende aanstellen in de groep …)
 • Als je gewoon wilt luisteren naar de werknemers en polsen naar hun motivatie of nodige aandachtspunten wenst te ontdekken.
 • Als je interesse hebt voor het functioneren van jouw onderneming en jouw medewerkers.

Hoe gaan we te werk? In een voorbereidend gesprek luisteren wij naar wat je wil bereiken met de functioneringsgesprekken.
We stellen dan samen een plan van aanpak op.
Vervolgens zorgen we ervoor dat deze gesprekken in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden, zodat de werknemers op een vertrouwelijke manier het gesprek kunnen voeren.
Nadien ontvang je een verslag met concrete en praktische voorstellen voor jouw onderneming.

Audit

Audit

Zijn al mijn contracten in orde?
Worden de juiste lonen correct betaald?

Bezorgen deze vragen jou de nodige stress? Ben je volledig in orde bij een onverwacht bezoek van de sociale inspectie?
Wij staan in voor een volledige doorlichting van de sociale documenten van jouw onderneming (arbeidsreglement, loondocumenten, contracten, functieklassen en loongegevens, nazicht KBO en werkgeversrepertorium …).

Na een analyse van de situatie ter plaatse bezorgt BizPlus je – uiteraard met de nodige discretie voor de gegevens – een rapport in duidelijke en vooral bruikbare taal. Dat rapport omvat:

 • Een inventarisatie van de vaststellingen en risico’s
 • Een voorstel tot aanpassingen
 • Aanbevelingen en mogelijke denkpistes

Op basis van de audit & de analyse bespreken we samen met jou als ondernemer de verdere stappen die nodig zijn naar concrete uitwerking en implementatie toe. Wij zorgen ervoor dat je volledig op de hoogte bent van eventuele gevaren of valkuilen.
Indien je dat wenst, zorgen we ook voor de nodige oplossingen en verdere begeleiding.
Zo kun je met vertrouwen een onverwachte controle aan van de inspectie.
Wij willen ervoor zorgen dat je op de beide oren kunt slapen.

Opstarten met personeel

Opstarten met personeel

Ik geraak niet meer rond met mijn opdrachten! Zou ik iemand aanwerven?
Hoeveel bedraagt de effectieve kostprijs voor het aanwerven van een 1ste personeelslid?
Waarmee moet ik rekening houden bij een aanwerving?

Heb je nog geen personeel in dienst maar wens je graag de stap te zetten of denk je hierover na?
Wij helpen je graag verder bij de begeleiding van wat je allemaal in orde moet brengen wanneer je iemand aanwerft en vertellen jou wat de mogelijkheden zijn qua loonkost voor de aanwerving van een eerste werknemer.

Concreet geven we alle advies en informatie die je nodig hebt om na te gaan of de aanwerving haalbaar is.
Beslis je om een werknemer aan te werven, dan helpen we jou graag bij alle praktische zaken, zoals:

 • Alle documenten bij de officiële instanties
 • Aansluiting bij een sociaal secretariaat naar keuze
 • Opmaak van de verschillenden contracten en arbeidsreglement
 • Dossieropvolging
 • 3 maanden begeleiding met de loonopgave en de prestaties
 • Nagaan welke tewerkstellingsvorm het meest aanleunt bij jouw bedrijf
 • Hoe de 1ste werkdag organiseren?

Door onze onafhankelijkheid gaan we samen met jou na welk sociaal secretariaat het best aan jouw verwachtingen voldoet. Nog niet zeker van deze belangrijke stap? Je zit met een heel concrete situatie? Neem contact met ons op, we luisteren graag.

Aanwerving en selectie van personeel

Aanwerving en selectie van personeel

Geen tijd voor sollicitatiegesprekken?
Niet zeker dat je wel de juiste medewerker aanwerft?
Geen nood!

Wij begeleiden jou, vanuit BizPlus, doorheen het volledige traject.

In samenspraak met jou bekijken we de aanpak van de aanwerving, het verwachte profiel, de opmaak van de vacature, de werving van kandidaten tot en met de loononderhandelingen met de toekomstige medewerker.
We voeren ook de sollicitatiegesprekken met de verschillende kandidaten, op een locatie naar keuze, zodat je als ondernemer enkel nog jouw keuze moet maken uit de topkandidaten.

Wij onderscheiden ons hierin op 2 manieren:
 

 • Pragmatische aanpak. We houden rekening met wat je belangrijk vindt inzake competenties, bedrijfscultuur en loonvoorwaarden. Zo stellen we jou de meest geschikte kandidaten voor, van wie het profiel het best aansluit bij jouw verwachtingen en de bedrijfscultuur.
 • Transparante aanpak. Deze aanpak staat centraal in de aanwerving en selectie, zowel naar jou als ondernemer als naar de kandidaten toe. Tijdens de gesprekken bespreken we duidelijk alle stappen van het traject. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. Ons doel is jou een medewerker te bezorgen die op termijn zijn investering waard is.

 

Advies en ondersteuning bij sociaal-juridische vragen

Advies en ondersteuning bij sociaal-juridische vragen

Heb je vragen of ben je onzeker over bepaalde sociale vragen zoals:
Heeft mijn werknemer recht op klein verlet?
Is de woonwerkvergoeding verplicht?
Kunnen mijn medewerkers flexibeler werken?
Hoe zit het dat nu ook alweer met overuren?
Wat zijn extra’s en flexijobbers in de horecasector?
Op welke manier kan ik correct de witte kassa introduceren?
Moet ik overeenkomsten opmaken voor het gebruik van firmawagen, gsm, laptop?

Bij ons kun je terecht voor advies en ondersteuning omtrent alle sociaaljuridische vragen waarmee je vastzit of waarover je een bijkomende mening wil.
Dit kan gaan van de nodige begeleiding bij een ontslag, een prangende vraag van uw werknemer, tot de begeleiding en ondersteuning bij een inspectie.

Vanuit BizPlus bezorgen wij jou in verstaanbare taal advies op maat van jouw bedrijf. We zoeken mee naar mogelijke oplossingen binnen het kader van de wetgeving, zodat je als ondernemer met vertrouwen en met de nodige kennis van zaken het probleem kan aanpakken.